هاست لینوکس ایران

IR-Starter

۲۵۰ مگابایت فضای دیسک
هاردهای پرسرعت SSD
۲.۵ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور

IR-Standard

۵۰۰ مگابایت فضای دیسک
هاردهای پرسرعت SSD
۵ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور

IR-Pro

۱ گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پرسرعت SSD
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور

IR-Business

۲ گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پرسرعت SSD
۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور

IR-Advanced

۵ گیگابایت فضای دیسک
هاردهای پرسرعت SSD
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور