هاست لینوکس آلمان

DE-Starter

۲۵۰ مگابایت فضای دیسک
هاردهای سری Enterprise
۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور

DE-Standard

۵۰۰ مگابایت فضای دیسک
هاردهای سری Enterprise
۴۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور

DE-Pro

۱ گیگابایت فضای دیسک
هاردهای سری Enterprise
۸۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور

DE-Business

۲ گیگابایت فضای دیسک
هاردهای سری Enterprise
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور

DE_Advanced

۵ گیگابایت فضای دیسک
هاردهای سری Enterprise
۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
پشتیبان گیری روزانه تا ۲ هفته
آپ تایم و کیفیت بالای سرور